Poesie di Ada Roggio

Acconciatrice, nato giovedì 29 giugno 1961 a Floersheim am Main (Germania)
Questo autore lo trovi anche in Frasi & Aforismi, in Indovinelli, in Umorismo, in Racconti, in Frasi per ogni occasione e in Diario.

Scritta da: Ada Roggio

C’ nan vu scì a scol, ta m’barè nu mestir!

Iè ovar,preim iern altr’timp!
Iern altr’timp,
iern chiù r’spettous chi cristian,e chi genitour,i fighje!.
Iosc’ nan c’ stè chiù n’sciouna  educazion.
Tutt’ iann tutt’,a colp jè a nostr, chess’ jè a nuova generazion!
Preim ,t’aviva m’barè  nu mestir c’ nan vuliv scì a scol!.
Iosc’, i mannem a scol , non vol’n fè nint ,e tutt.’vol’n!
Tutt’vol’n,e noi fiss’ ca ci dam’,cellulare, palestr, pleisteiscion, sciuch,
sold ind e sech,e c’ nan ci dè,t’ mett’n mezz’ a na strad,e sà sempr chiù pov’r i famigliar!
Preim i mestir s’ambarev’n, d’generazion ,in generazion .
Ca strad lucch’lav’n
Stav  l’arrutein,
” V’arruat l’arrutein ca mulasc curtid e furc”.
Stav u m’brella’r,
” U m’brell,u’m’brlla’r,aggiustatv u m’brell”?
Stav u’ capplar,
“V’arruat u capplar c s và taghiè i capill i doc nu bicchir o na mappein”!
C’ stav u falegnam,
“ V’arruat u falegnam  c s và aggiustè i frustill,i sigg,i vanghetidd”!
Stav’n i putàn, u varvir,a parrucchir,a sert, a ricamatreic’,u falgnam’…
U   falegnam” ambarav i fighje a l’vghè,e s’ghè,aggiustav u berò, u stpet,a colonnett,i sigg,u tavlir,
U panettir ambarav i fighje a impastè a pest , a infurnè.
U zappator ambarav i fighje a spruè, a putè,a n’ztè,a zappè,a ruma’scè,a n’ zulfè,a sciuppè,.
U murator ambarav i fighe a impastè a calc’,a carscè i mattoun.
U p’ttor,l’elettcist,u tubbist.
Nuscon rumanav satt e l’nzol
Ci ca studiav ch’addeventè  dottor,
professor , raggiunir.
Tutt facev’n nu mstir.
“C’ nan vu scì a scol, ta m’barè nu mestir!”
Ada Roggio
Composta sabato 10 dicembre 2016
Vota la poesia: Commenta
  Scritta da: Ada Roggio

  È f’nout u carnval

  È f’nout u carnval
  Do nord o sud.
  L’Italie è in fest.
  De mont o mar, s fstggè
  è fnout u carnval.
  Vann innanz i tradzion,dulc fritt d tutt i rigion.
  Frittl e tenerell.
  Bomboloun ,sfappole,e crostoli.
  Cicerchiet, buscei,tortell,ciambell,
  na scorpacciat d mascherein.
  Ciramiglie,crescentine,
  donzelle,favarelle,
  intrigoni, scrocca fous,
  melatelli, menatelli,
  bastoncelli,berlingozzi,
  brugnolus,castagnole,cvigliole,
  cenci,crogetti,grostoli,
  dozelle,fev mielate,
  ficuzzole,frangette,
  fravioli, brutt ma bun,lavagnette,intrgon,
  mistocchini,peciarini,monache, pregne,scorpelle,
  pampuglie,pignolata,oriellettas,gale,galani,
  zeppl,i pell du prevt,rosa chtarr,taredd,
  stell’e filent,struffoli,strecc e tortell.
  È  fnout  u carneval e i criatour stan mal,
  iann fett indigestion d dul e cos bon.
  Ada Roggio
  Composta martedì 9 febbraio 2016
  Vota la poesia: Commenta
   Scritta da: Ada Roggio

   Carnval

   Carnval  vecchi’e  pazz  v’ arruat ind a chiezz,
   è  purtat nu carrozzon r’vstout d carton .
   Sc’am sc’am , e s’ghignazz,
   sorried a tutt e s’impezz.
   Tutt i criatour iann ascnnout ind a chiezz
   chi coriendl e i  trumbett,
   tenerell e frttllein,
   quent sà  bell’ i mascherein.
   Ind o  carr  fenn fest,
   è scuppiat a tempest,
   Ca strad tutt quent  vann vstout da carnval
   Ià na  grenn confusion è scuppiet  l’anmazione
   Pantalone,Pulcinella,
   Balanzone,Brighella,
   Colombina,Meneghino,fenn  tutt nu salout
   Rugantino ,Meo Patacca, Stenterello,Scaramuccia,
   Gioppino, Mosciolino,sorridn a tutt i  criatour.
   Ma  quent iè  bell u  carnval,
   sorridn tutt,
   schecc  ogni mal.
   Ada Roggio
   Composta sabato 16 gennaio 2016
   Vota la poesia: Commenta
    Scritta da: Ada Roggio

    A Befan

    A Befan, lesta ,lest.
    è sfdat a tepest.
    È parteit dò paies,vàrruat dop  quelche mas.
    È indussat’ na suttan.
    Calzitt longh d lan.
    Nù cappid lungh e stritt.
    Nergh accom o corsit.
    Nu mantell’ arrattupet.
    E nù guent sflacciat
    U nas a uncein,e u ment appunteit
    Vè vstout sempr rozz
    Chì scherp a mizz tecch
    Port  ch’iedd’ nù gruss pecch
    U veis ià vecchiè e stench
    Nu sorreis u port a cì ià affrent
    Sop o veis tan nù gruss neo
    Ass’meghie a nu cicisbeo
    I capidd ca tan’ arruffat
    Sà tutt’ affumcat
    Chent chent  a Befan
    chent  chent nà settman
    e c’a  mezzanott tò t’mitt a  guardè a loun
    a Befan t’ và purtè  fortoun  
    A Befan  tan ind o saccon
    Assè regal ma pour tenta carvoun
    Sfeid u vint a nav’ e a bufar
    Fin a quenn’ascenn ind e cas a tarda sar
    Sorvol  montegn e i collein
    A corsa sò, non ten mè fein
    Nan s’ stenche mè d’ vulè.
    Andò trov nù calztton.
    mett’ ind assè regal e qualche carvon.
    Chess iè a fein da filastrocch.
    S’mpetch,ma pour nu pic sciocch.
    Mentr l’Eepifanei, tutti i fist s port vei.
    Ada Roggio
    Composta venerdì 2 gennaio 2015
    Vota la poesia: Commenta
     Scritta da: Ada Roggio

     U furn d’Chiarein

     Iannn’ passat chiù d’ cinquand’enn’,
     iern ricc i famigghje ca u furn ind a cas t’nevn.
     Iei ier p’ccnenn’ e u furn a cas  no t’nemm’.
     Quenn’ i fist arruev’n, ch scì o furn d’ Chiarein  t’aviva mett in feil
     ch scì a n’furnè i tianedd’.
     Dic’ leir ch n’furnè i tianedd’,
     parav  avvedè ca s’faciav a gar a ci ca a tianedd
     chiù bell’e profumat purtav.
     Ci ca purtav patan e reis,e cozz’,
     ci ca  purtav a f’chezz,
     ci ca  purtav i maccaroun o furn,
     ci ca purtav u pan d’ spegn,
     ci ca  puratv u calzon chi  c’padd’,
     ci ca  purtav I pastarell’,
     ci ca  purtav a parmggian,
     Ier na fest  l’addor da m’nestr.
     Quenn’ ier u mumend d’ scirl a pigghjè,
     purtemm’ i mappein ch nan scalderc’ .
     Ma l’addor ier chiù fort du d’lor,
     strada  strad accumnzemm’  assaprè,
     ier nu prisc’  a purtè i tianedd’.
     Quenn’ a cas’ s’arruav, a memm’ s n’avvertav,
     accumnzav a gredè,na sgrdat c’pighjemm’
     a fein avulav pour u battpenn’.
     Ier assè a soddisfazzion ca l’avemma assaprat
     Ca t’faciav scrdè u battpenn’ e i sc’camat.
     A poch a poch u furn c’ m’accattat,
     chiss’ tradzioun oramà s’iann’ cancellat.
     Indo cor e sop a stu fogli stu scritt è rumas,
     t’la recurdè.
     Ada Roggio
     Composta lunedì 12 dicembre 2016
     Vota la poesia: Commenta
      Questo sito contribuisce alla audience di