Questo sito contribuisce alla audience di
Scritta da: Gerlando Cacciatore

Lu Mafiusu

Si cunta in giru,
ca la me malatia,
è na malatia d'eredità.
Ca è chiddu, di ammazzari
la genti, senza chiediri l'identità.
Ma chi ci pozzu fari,
si di li nervi mi sentu pigliari,
e sulu vidennu sangu,
mi sentu calmari.
Ma poi c'è chiddu,
ca si senti furbu,
e va dicennu in giru,
cosi ca unnavissi a diri.
E iu allura cavissi affari!
Di tutti mi sentu taliari!
e di li nervi mi sentu pigliari!
Sapiti chi vi dicu!
Iu lu vaiu a mazzari.
Si è veru,
ca i portu cu mia,
na cosa ca unnavissi a purtari.
Pirchi è proibita di la polizia.
Ma iu sugnu sicuru,
ca vanzi nun parlati.
Pirchi allura finisci,
lu vantu ca vi purtati.
E sta Sicilia bedda,
pi sempri ruvinati.
Composta mercoledì 11 aprile 1979

Immagini con frasi

  Info

  Scritta da: Gerlando Cacciatore

  Commenti

  Invia il tuo commento
  Vota la frase:8.00 in 8 voti

  Disclaimer [leggi/nascondi]

  Guida alla scrittura dei commenti