Poesie di Armando Martino

Libero professionista, nato venerdì 30 ottobre 1970 a Alia (PA) (Italia)
Questo autore lo trovi anche in Frasi & Aforismi e in Diario.

Scritta da: Armando Martino

Figghiu 'ngratu

Quannu ogni juarnu viu splenniri su suli
capisciu quantu è granni ma granni lu To amuri
Ti viu 'nta tutti li cosi 'nta lu cielu e 'nta lu mari
'nta la terra ca Mi duni lu mangiari
ma ja ca sugnu 'ngratu e piccaturi
T'arriannu tutti cosi a valatati
distruggiu tutti cosi puru me stessu
'dda vita ca mi dasti a mia 'mpussiassu
oh me Signuri quantu sugnu 'ngratu
picchi lu beni a mali T'haiu rinnutu
ma Tu Signuri ca tantu mi vua beni
ti pregu d'alliviarimi li peni.
Armando Martino
Vota la poesia: Commenta
  Scritta da: Armando Martino

  L'acqua

  La madri di la vita e di la morti
  ca di lu 'nviarnu rapi e chiui li porti
  scinni di lu cialu pianu pianu
  o s'arrizzola e scinni a manu a manu
  passannu pi la terra la sazia
  'nta li vadduna pua si v'asciarria
  scinni pi la so via senza sosta
  pi strati larghi stritti o fatti a posta
  duappu 'nta lu mari s'arriposa
  pi accuminciari arriari senza posa.
  Armando Martino
  Vota la poesia: Commenta
   Questo sito contribuisce alla audience di