Questo sito contribuisce alla audience di
Scritta da: Pamela Coppa

Oh! Puzzaddu, puzzaddu miu

Oh! Puzzaddu, Puzzaddu miu,
quannu tà munduvunu tutta ma ricriu
ma no stissu tiempu mancustiu,
picchì piensu a comu ti porti lassari,
Puzzaddu, Puzzaddu miu.

AH! Ma quannu ti viegnu a truvari,
sientu u cori miu palpitari,
ri gioia e allegria, picchì tu si a vita mia.

Ah! Ma quannu arriva l'ura cà
minagghia ghiri, mi sientu muriri,
è nient'autru puezzu fare, ri viririti alluntanari,
tu ri chistu ma scusari, ma nun ti crirri cà chistu
è abbannunari, picchì iu cu ttia uegghiu stari e
mai ciù ti vuegghiu canciari.

Ora ti dedico, sti righi ri sta poesia
pì fariti capiri comu stagghiu senza i tia.
Composta lunedì 5 luglio 2010

Immagini con frasi

  Info

  Scritta da: Pamela Coppa
  Dedica:
  una poesia per il mio paese tanto a amato pozzallo

  Commenti

  Invia il tuo commento
  Vota la frase:9.00 in un voto

  Disclaimer [leggi/nascondi]

  Guida alla scrittura dei commenti