Frasi di Antonio Pellegrino

Campo edile, nato lunedì 10 agosto 1987 a Messina (Italia)
Questo autore lo trovi anche in Poesie, in Frasi per ogni occasione e in Diario.

Scritta da: Antonio Pellegrino
Chi pasta semu?
Na vota o paisi si giriava
ogni carusu ca n'ciuria ghiamava
ora inveci ca lingua n'te denti
non ni canuscemu mancu i parenti
ognunu di nui ca nasca additta piddavera
non si saluta i nudda manera
ma n'to minutu e o bisognu
ti chiamunu amicu e cumpari
o puru dicunu canusciu a to patri...
su favurisci di cocca modu
ti dici grazi io non mi scoddu
poi ti scontra e a cosa è ruvessa
i cussa e cussa cancia travessa...
Antonio Pellegrino
Composta venerdì 10 febbraio 2012
Vota la frase: Commenta
  Scritta da: Antonio Pellegrino
  Comu ni cumminammu?
  Ca terra, cu suli, e cu l'acqua nascenti
  chi terri di nonni lassati pi nenti
  n'chianannu pi supra a tutti li banni
  si vidi iebba treu e cadduni
  ma non c'e nuddu chi pigghia u zappuni
  scappamu pi sutta mi pigghiamu chiu frischi
  a fini misi ni brucia a sacchetta
  ni lamintamu chi non bastunu i soddi
  ma travagghiu non ni videmu paremu obbi
  o sabutu e a duminica ni siddiamu
  di l'acqua o sali pigghiamu e cattamu...
  Antonio Pellegrino
  Composta venerdì 10 febbraio 2012
  Vota la frase: Commenta
   Scritta da: Antonio Pellegrino
   U friddu d'avannu mai mu ricoddu da stamanera,
   Puru lu tempu cancia bannera,
   cotima oggi non si ni po pigghiari i nudda manera
   magari a genti vota bannera.
   Passiannu passiannu intra o paisi
   scuti e vecchi chi parrunu buciannu
   tuttu chistu è u friddu d'avannu?
   E cumincia un discussu a so manera
   chi quann'era figghiolu macari c'era,
   dugna cunsigghi comu nun saggiu
   dicennu mi n'chiani pi doc'ammunti
   quannu n'chiani dammi un passaggiu
   ma n'ta so menti macinia
   passa lu focu e io spettu a tia...
   Antonio Pellegrino
   Composta venerdì 10 febbraio 2012
   Vota la frase: Commenta